Demo

News

 

C30-SESAME3

HÖK NEWS 2016

Hök Instrument and Screen4 have signed a long-term partnership agreement for the marketing and sales of the Sesame™ Connect, networked, rapid, alcohol-screening device. The agreement covers the United Kingdom, the Middle East region and the extensive list of Screen4's customers in the airline sector around the globe.

Screen4 has a proven track record in providing the full range of drug / alcohol testing services to their customers, worldwide. David Grouse, Director, Screen4 commented, “Sesame Connect’s combination of great speed, ease-of-use and network capability will allow us to offer our customers a new level of service, including daily 100% alcohol screening of safety-sensitive employees to ensure a truly sober workplace.”

“Screen4’s exceptional customer service levels and long-term approach to business makes them a fantastic partner for us. With numerous reports of pilots being arrested on suspicion of being impaired through alcohol (including four pilots from two different airlines at Glasgow airport over the last two months) there is clearly potential for 100% daily alcohol screening of aircrew to make a positive contribution to safety,” said Lasse Tenerz, Chairman, Hök Instrument.

handshake

Left to right: David Grouse, Director, Screen4; Mark Hawthorne, VP Sales & Marketing, Hök Instrument.

 

Press contacts:

Mark Hawthorne, VP Sales & Marketing, Hök Instrument AB, mark.hawthorne@hokinstrument.se, +46-704 719 541

Raimo Gester, CEO, Hök Instrument AB, raimo.gester@hokinstrument.se, +46-733 844 472.

David Grouse, Director, Screen4 LLP, davidgrouse@screen4.org, +44 7979 857477

Hök Instrument och Screen4 har tecknat ett långsiktigt partnerskapsavtal, där Screen4 kommer att ansvara för marknadsföring och försäljning av Sesame™ Connect, ett nätverksanslutet system för snabb alkoholtestning. Avtalet gäller Storbritannien, Mellanöstern och Screen 4:s omfattande lista av kunder inom flygsektorn runt om i världen.

Screen4 har i mer än 10 år arbetat med alkohol- och drogrelaterade frågor på en global marknad. David Grouse, VD för Screen4, kommenterar: ”Sesame Connect har nätverksuppkoppling och är snabb och enkel att använda. Det gör att vi kan erbjuda våra kunder en högre servicenivå med dagliga alkoholtester på alla anställda som har säkerhetskänsliga arbetsuppgifter, och därmed säkra en helt nykter arbetsplats.”

"Screen4:s exceptionella kundservice och långsiktiga syn på verksamheten gör dem till en fantastisk partner för oss. Vi ser många rapporter om piloter som gripits misstänkta för att vara alkoholpåverkade (inklusive fyra piloter från två olika flygbolag på Glasgows flygplats under de senaste två månaderna) så det finns helt klart behov av att införa alkoholtester på all flygplansbesättning och på så sätt bidra till ökad säkerhet" säger Lasse Tenerz, styrelseordförande i Hök Instrument.

handshake

Från vänster: David Grouse, VD, Screen4; Mark Hawthorne, VP Sales & Marketing, Hök Instrument.

 

Kontakta:

Mark Hawthorne, VP Sales & Marketing, Hök Instrument AB, mark.hawthorne@hokinstrument.se, +46-704 719 541.

Raimo Gester, VD, Hök Instrument AB, raimo.gester@hokinstrument.se, +46-733 844 472

David Grouse, VD, Screen4 LLP, davidgrouse@screen4.org +44 7979 857477

Swedish train operator ensures a sober workplace with new technology

With new Swedish technology, SJ Götalandståg has introduced a system for unmanned and automated alcohol testing to ensure a sober workplace. Safety-critical workers, e.g. train drivers and train depot service personnel, are tested every day with the help of Sesame Connect from Hök Instrument AB.

Sesame Connect was chosen because it is simple to use. SJ staff use the card for identification, then the user breathes gently towards the sensor inlet. The procedure is completely self-explanatory and the machine does not need to be touched during the test.

 

sesameconnect"The best thing about Sesame Connect is it does not need a mouthpiece, which makes it quick, easy and hygienic to use. Many staff were worried about the new system before it was introduced, but now there are no complaints." Linda Dempe, Traffic Safety Officer, SJ Götalandståg.

The equipment is wall mounted and has very high capacity. A new user can be tested every ten seconds, so that up to 360 individuals an hour can be tested using a single unit. The system is also fully integrated with the operational traffic management system, with immediate notification if alcohol is detected during a test. The company can thus minimize possible train delays by rapidly taking the necessary action.

"Having hundred percent daily screening is very positive for both the management and safety sensitive staff, as everyone is completely sure we have a sober workplace. In the past, the random alcohol tests were sometimes a source of tension and debate, but the new routine has removed the earlier difficulties. Today the system is used only for safety-sensitive staff but now we are discussing the possibility of including the entire company staff." Kevin Harris, Head of train drivers, SJ Götalandståg.

If alcohol is detected, the system can create a detailed test report with all facts about the test.

 

About Sesame Connect

Sesame™ is a new user-friendly system to ensure sober workplaces through unmanned and automated daily alcohol tests, as an alternative to random testing. Sesame is 100% developed and manufactured in Sweden.

About Hök Instrument AB
Hök Instrument AB (www.hokinstrument.se), based in Västerås, Sweden, has developed new sensor technologies since 1986. The focus since 2005 has been a new infrared sensor technology, with part of the technological development in a Vinnova-sponsored project in collaboration with SenseAir AB and Autoliv AB. The aim is to produce products that are quick and easy enough to allow broad adoption of alcohol testing in occupational and traffic safety applications.
Sesame™ is a trademark of Hök Instrument AB

SJ säkrar nykterheten hos lokförare med ny svensk teknik

Med ny svenskutvecklad teknik har SJ Götalandståg infört ett system för obemannad och automatiserad alkotest av anställda, för att säkra en nykter arbetsplats. Det är framförallt personer som utför säkerhetskritiskt arbete, t.ex. lokförare, som testas varje dag med hjälp av Sesame Connect från svenska Hök Instrument AB.

Sesame Connect valdes främst för att det är enkelt att använda. Personalkortet fungerar som identifiering och därefter får den anställde andas lätt mot sensorinloppet. Proceduren är helt självförklarande och inga knapptryckningar behövs.

 

sesameconnect

 

"Den bästa med Sesame Connect är att man inte behöver munstycke, vilket medför att det är snabbt, enkelt och hygieniskt att använda. Många anställda var oroliga när systemet skulle införas, men nu finns det inga klagomål." - Linda Dempe, trafiksäkerhetshandläggare, SJ Götalandståg.

Utrustningen är väggmonterad och har hög kapacitet. En ny användare kan testas var tionde sekund, vilket betyder att på en timme kan upp emot 360 personer testas med en enda enhet.

Systemet är också helt integrerat med den operativa trafikledningen, som omedelbart får reda på om alkohol detekterats vid ett test. Företaget kan på så sätt minimera risken för eventuella förseningar genom att snabbt vidta nödvändiga åtgärder.

"Att dagligen ha hundraprocentig screening är mycket positivt för ledning och berörd personal då alla vet att vi har en helt nykter arbetsplats. Förr i tiden var de slumpmässiga alkoholtesterna ibland en källa till spänningar och debatt, men den nya rutinen har tagit bort de tidigare svårigheterna. Idag används systemet endast för säkerhetskänslig personal, men nu diskuterar vi möjligheten att inkludera hela företagets personal."

Kevin Harris, Chef för lokförare, SJ Götalandståg.

Om alkohol upptäcks kan systemet skapa en detaljerad testrapport med all fakta om testet.

 

Om Sesame Connect

Sesame™ är ett nytt användarvänligt system för att säkra nyktra arbetsplatser genom obemannade och automatiserade dagliga alkotester, som alternativ till slumpmässiga tester. Sesame är till 100% utvecklat och tillverkat i Sverige.

Om Hök Instrument AB
Hök Instrument AB (www.hokinstrument.se) har utvecklat nya sensorteknologier sedan 1986, från företagets bas i Västerås. Sedan 2005 har företaget fokuserat på en ny infraröd sensorteknologi, utvecklad bland annat inom ett Vinnovaprojekt tillsammans med SenseAir AB och Autoliv AB. Syftet är att framställa produkter som är snabba och enkla att använda för förbättrad säkerhet i trafiken såväl som på arbetsplatser.. Sesame™ är ett varumärke tillhörande Hök Instrument AB.

New infrared sensor allows alcohol screening of all 850 guests at nightclub

Västerås, Sweden on 27 March 2015

At Stockholm’s Sober nightclub, the Sesame™ system for easy alcohol measurement, is being used to screen all of the guests as they arrive, to ensure they are actually sober.

Every guest performed a quick breath test at the entrance to the club. 99% recorded a zero alcohol level but a small number had a low reading and had to come back later. A couple of guests had failed to grasp the concept completely, registering very high readings. That was a shame as they could not join the ticket-only party that sold out in advance. Inside there was a large variety of non-alcoholic drinks for sale to refresh those taking a break from the busy dance floors.

“We are very happy with how quick and easy Sesame is to use. It ensures all our guests are sober, without causing any delays at the entrance.” said Mårten Andersson, Founder of Sober nightclub, Stockholm, Sweden. “Sesame is perfect for this kind of event and the customer even considers it fun to do the test before entering the party.” said Patrik Olofsson, Sales representative from B.R.A Security, Swedish distributor of Sesame.

The Sesame system has a test throughput of up to 500 per hour, so there was no problem keeping up, even with many people arriving earlier than expected for a dance club.

The Sesame™ system for easy alcohol measurement makes premium infrared (IR) sensor technology available for in a quick, user-friendly product. A carbon dioxide sensor is used to check the quality of the breath test so accurate mouthpiece free testing becomes feasible, which transforms the usability for routine testing. Sesame is 100% designed and produced in Sweden.

About Hök Instruments AB (www.hokinstrument.se) has developed new sensor technologies since 1986, based in Västerås, Sweden. The focus since 2005 has been to develop a new infrared sensor technology, in collaboration with Autoliv AB and SenseAir AB. The aim is to produce alcohol breath testing products that are so quick and easy to use, they enable broad adoption in occupational and traffic safety applications.

Sesame™ is a trademark of Hök Instruments AB

 

About B.R.A Security AB
B.R.A Security AB (www.brasecurity.se) has been providing smart security solutions to Swedish customers since 1994 and is the distributor of Sesame in Sweden.

About Sesame
The Sesame™ system for easy alcohol measurement makes premium infrared (IR) sensor technology available for in a quick, user-friendly product. A carbon dioxide sensor is used to check the quality of the breath test so accurate mouthpiece free testing becomes feasible, which transforms the usability for routine testing. Sesame is 100% designed and produced in Sweden.

About Hök Instrument AB
Hök Instrument AB (www.hokinstrument.se) has developed new sensor technologies since 1986, based in Västerås, Sweden. The focus since 2005 has been to develop a new infrared sensor technology, in collaboration with Autoliv AB and SenseAir AB. The aim is to produce products that are quick and easy enough to allow broad adoption of alcohol testing in occupational and traffic safety applications.
Sesame™ is a trademark of Hök Instrument AB

Press contacts:
Mark Hawthorne, VP Sales & Marketing, Hök Instrument AB, mark.hawthorne@hokinstrument.se, +46-704 719 541.

Raimo Gester, CEO, Hök Instrument AB, raimo.gester@hokinstrument.se, +46-733 844 472.

Sesame™Alcolock selected for Stockholm’s Red Line metro

Bombardier to fit trains with Swedish infrared breathalyzer

Västerås, Sweden on 3rd March 2015

Hök Instrument AB has signed a contract with Bombardier Transportation to supply Sesame™ RAIL (railway adapted interlock), for the Bombardier Movia C30 metro trains scheduled to be introduced on Stockholm Metro’s Red Line in 2017.

Storstockholms Lokaltrafik (SL) is purchasing 96 C30 trains with an option for up to an additional 80. SL selected Sesame due to its speed and ease-of-use. Every driver control panel will have an integrated Sesame breath tester, which the driver will use several times each day.

“Winning this long-term contract against traditional fuel cell alcolocks is a great springboard for us as we move forward with plans to launch the product in international markets.” said Raimo Gester, CEO, Hök Instrument AB.

About Sesame
The Sesame™ system for easy alcohol measurement makes premium infrared (IR) sensor technology available for in a quick, user-friendly product. A carbon dioxide sensor is used to check the quality of the breath test so accurate mouthpiece free testing becomes feasible, which transforms the usability for routine testing. Sesame is 100% designed and produced in Sweden.

About Hök Instrument AB
Hök Instrument AB (www.hokinstrument.se) has developed new sensor technologies since 1986, based in Västerås, Sweden. The focus since 2005 has been to develop a new infrared sensor technology, in collaboration with Autoliv AB and SenseAir AB. The aim is to produce products that are quick and easy enough to allow broad adoption of alcohol testing in occupational and traffic safety applications.
Sesame™ is a trademark of Hök Instrument AB

Press contacts:
Mark Hawthorne, VP Sales & Marketing, Hök Instrument AB, mark.hawthorne@hokinstrument.se, +46-704 719 541.

Raimo Gester, CEO, Hök Instrument AB, raimo.gester@hokinstrument.se, +46-733 844 472.

Sesame™ alkolås på Röda linjen i Stockholms tunnelbana

Bombardier installerar svenskt, infrarött alkolås på tåg

Västerås, 03/03/2015

Hök Instrument AB har skrivit avtal med Bombardier Transportation om att förse Bombardiers tunnelbanetåg Movia C30 med Sesame™ RAIL (ett järnvägsanpassat alkolås). Man planerar att införa tågen på Röda linjen inom Stockholms tunnelbana under 2017.

Storstockholms Lokaltrafik (SL) kommer att köpa minst 96 tåg och kontraktet kan komma att utökas med ytterligare upp till 80 tåg. SL har valt Sesame eftersom systemet är snabbt och enkelt att använda. Kontrollpanelerna i samtliga lok kommer att ha ett integrerat alkolås, vilket föraren använder flera gånger varje dag.

“Att ha vunnit det här långsiktiga avtalet i konkurrens med traditionella alkomätare - drivna med bränsleceller - är en viktig språngbräda för oss, eftersom vi planerar att lansera Sesame på den internationella marknaden” säger Raimo Gester, VD på Hök Instrument AB.

Om Sesame
Sesame™ är ett system för enkel alkoholmätning, som tillgängliggör infraröd sensorteknologi i en snabb och användarvänlig produkt. En koldioxidsensor kontrollerar kvaliteten av utandningsproven och möjliggör exakta mätresultat utan behov av indivuduella munstycken, vilket gör produktens användbarhet för rutintestning. Sesame är till 100% utvecklat och tillverkat i Sverige.

Om Hök Instrument AB
Hök Instrument AB (www.hokinstrument.se) har utvecklat nya sensorteknologier sedan 1986, från företagets bas i Västerås. Sedan 2005 har man fokuserat på utveckling av en ny, infraröd sensorteknologi, i samarbete med Autoliv AB och SenseAir AB. Syftet är att framställa produkter som är snabba och enkla att använda, för att möjliggöra bred tillämpning av alkomätning, för trafiksäkerhet såväl som på arbetsplatser. Sesame™ är ett varumärke tillhörande Hök Instrument AB.

Kontakta:

Raimo Gester, VD, Hök Instrument AB, raimo.gester@hokinstrument.se, +46-733 844 472.

Mark Hawthorne, VP Sales & Marketing, Hök Instrument AB, mark.hawthorne@hokinstrument.se, +46-704 719 541.

Hök Instrument AB appoint Raimo Gester as CEO

Vasterås, Sweden on 27 February 2015

Raimo Gester has been appointed as CEO of Hök Instrument AB. This strengthens the leadership team, with the two previous holders of this position remaining very actively involved in the company: Lasse Tenerz takes over the Chairman of the Board role allowing the founder, Bertil Hök, to focus on key research projects.

Following the enthusiastic reception that the launch of Sesame™ has attracted, a new set of challenges face the company in rolling out the existing product internationally. In parallel there are major ongoing research projects to refine the next generation of the core infrared sensor technology and to develop the ground-breaking distributed sniffing system.

Raimo Gester brings deep and broad R&D knowledge in both management and development of high quality products. His entrepreneurial skills and spirit together with the ability to build high-performance teams and developing efficient processes will help Hök Instrument to take the next steps.

Previously Raimo Gester was previously the software manager for Westermo, a global company focusing on robust industrial data communication products where he was leading the team behind WeOS, an in-house developed operating system for switches and routers running on more than 60 product variants.

About Sesame
The Sesame™ system for easy alcohol measurement makes premium infrared (IR) sensor technology available for in a quick, user-friendly product. A carbon dioxide sensor is used to check the quality of the breath test so accurate mouthpiece free testing becomes feasible, which transforms the usability for routine testing. Sesame is 100% designed and produced in Sweden.

About Hök Instrument AB
Hök Instrument AB (www.hokinstrument.se) has developed new sensor technologies since 1986, based in Västerås, Sweden. The focus since 2005 has been to develop a new infrared sensor technology, in collaboration with Autoliv AB and SenseAir AB. The aim is to produce products that are quick and easy enough to allow broad adoption of alcohol testing in occupational and traffic safety applications.
Sesame™ is a trademark of Hök Instrument AB

Press contacts:
Mark Hawthorne, VP Sales & Marketing, Hök Instrument AB, mark.hawthorne@hokinstrument.se, +46-704 719 541.

Raimo Gester, CEO, Hök Instrument AB, raimo.gester@hokinstrument.se, +46-733 844 472.

Results of Sesame Human Subject Test published in Journal of Forensic Investigation

This open access research article details the results from both pulsed gas tests and real-life measurements using Sesame:

http://www.avensonline.org/wp-content/uploads/2014/11/JFI-2330-0396-02-0016.pdf

Key application of contactless breath alcohol sensing.

Hök Instrument is now launching their new technology for breath alcohol sensing in collaboration with B.R.A Security.

B.R.A Security is the market leader in Sweden for key cabinets equipped with alcolocks (http://www.brasecurity.se).

More information in an new article in a leading Swedish newspaper, Svenska Dagbladet

Autoliv presents the future vehicle integrated alcolock.

On June the 4th at the international conference on traffic safety, Towards Zero, in Stockholm Autoliv presented the concept of the future vehicle integrated alcolock, whose development Hök Instrument has been a part of. This new generation of alcolock permit unobtrusive breath testing at a distance of the driver.

The video is available here: http://hokinstrument.se/nyhetsbilder/STC-2013-0612-ML-ALKOLAS-SD-SALES-ARK.mp4


Följ Hök Instrument AB